Apulaisrehtori Sinikka Kervinen rohkaisi uusia ylioppilaita juhlapuheessaan.

”Arvoisat abiturientit, juhlavieraat, opettajat, henkilökunta ja lukiolaiset.

Jo syksyllä kuulin ryhmänohjaajien välityksellä toiveen, että te abiturientit olitte pyytäneet minua ylioppilaspuheenne pitäjäksi. Olen tästä hyvin kiitollinen, ja iloitsen, että saan olla tänään tässä puhumassa ja jakamassa teille ylioppilastodistukset.

Tämä lukuvuosi on tuonut muutoksen tuulia lukioon. Syksyllä aloitti lukiotaipaleensa ensimmäiset oppivelvolliset lukio-opiskelijat. Nilsiän ja Juankosken lukioiden rehtorina aloitti Aurora Hansen ja lukioiden välinen yhteistyö on tiivistynyt kuluneen lukuvuoden aikana. Kouluarjessa tämä on näkynyt opetustarjonnan laajenemisena, lähinnä hybridi- ja etäopiskelun kautta. Koronan kanssa on opittu elämään ja maskit ovat olleet arkipäivää lähes koko lukuvuoden ajan. Jokainen lukiolainen on saanut tuta jatkuvan epävarmuuden, jota korona ja sairastumisen mahdollisuus on tuonut lukuvuoteen: onnistuuko wanhojen tanssit, saadaanko pitää penkkarit, pääsenkö osallistumaan kirjoituksiin. Mutta tänä lukuvuonna kaikki nämä onnistuivat, onneksi.

Tähän juhlahetkeen asti on tultu pitkä matka. Moni katsomossa istuvista muistaa pienen nyytin, jota on lähes 20 vuotta sitten ihastellut, ja nyt yhtäkkiä se nyytti istuu hienon saavutuksen tehneenä täällä edessä. Tähän väliin on mahtunut yhtä ja toista tapahtumaa, mutta nyt olemme tässä, uuden edessä. Muutoksen edessä.

Muutos on usein pelottavaa, koska sen jälkeinen tilanne ei ole meille tuttu ennestään. Tuttuus luo turvallisuutta ja muutos on sitä kuuluisaa epämukavuusalueelle astumista. Lisäksi muutos pakottaa luopumaan vanhasta, jotta voi saada tilalle jotakin uutta.

Teille abiturienteille yksi iso muutos on turvallisen koulutaipaleen päättyminen. Toistakymmentä vuotta olette saaneet herätä uuteen kouluaamuun, tuttuun ympäristöön, tuttujen ihmisten ympäröimänä. Osa teistä on jo saanut tiedon opiskelupaikoista tai tietää seuraavana suuntaavansa armeijan harmaisiin, ja täten muutoksen suunta on syksyä ajatellen jo näkyvissä. Osa odottaa vielä opiskelupaikkaa tai tietoa siitä, mitä sitä syksyllä oikein tekisi.

Muutos on aina kehitystä ja muutos sinällään pysyvää. ”Kaikki virtaa”, totesi filosofi Herakleitos jo antiikin aikana. Muutoksen tahti tuntuu vain kovenevan ajan edetessä. Herakleitos tunnetaan myös ajatuksesta: ”Et voi astu samaan virtaan kahdesti.” Tämä kuvastaa sitä, että virta muuttuu ja sinä itse muutut koko ajan. Mutta mitä pysyvää muutoksen keskellä on? Mikä on se oksa, johon voin tarttua, kun kaikki virtaa ja asiat ja elämä muuttuvat?

Oleellisinta on oma asenne ja suhtautumistapa asioihin. Moniin muutoksiin ei voi vaikuttaa, mutta omaan asenteeseen ja suhtautumistapaansa voi, aina. Löytäisinkö muutoksesta jotain hyvää, tarkoituksellista tai eteenpäin vievää? Mitä voin tästä oppia? Joustavuus, avoimuus oppimisen mahdollisuuksille ja lempeä suhtautuminen, myös omaan itseen, toimivat pelastusrenkaina muutosten virrassa.

Arvot ja juuret ovat myös oksia, joihin tarttua. Kodin merkitys arvokasvattajana on merkittävä. Lukiokoulutusta ohjaa sivistykselliset arvot: totuus, hyvyys, kauneus, oikeudenmukaisuus ja rauha. Nämä samat arvot lienevät ohjanneet jo riemuylioppilaiden lukio-opiskelua. Lukion opetussuunnitelman mukaan tavoitteena on kasvaa yhdessä avarakatseisiksi ja empaattisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Lukioaikana opiskelija oppii tunnistamaan ja kehittämään omia vahvuuksiaan niin, että hän uskoo omiin mahdollisuuksiinsa toteuttaa unelmiaan. Nilsiän lukio on tarjonnut teille tukevat sivistykselliset juuret, joiden varassa on helpompi kulkea muutosten virrassa.

Muutoksen pelko saa jäämään vanhaan ja estää kehittymästä. Mieti, mitä tekisit, jos et pelkäisi? Pelko on usein ihmisillä valinnoissa yksi enemmän tai vähemmän tiedostettu kriteeri, silloin kun ajattelemme aikaa olevan runsaasti valintamme jälkeen. Kun aikaa on vähän, pelon merkitys valintoja ohjaavana tekijänä pienenee merkittävästi tai häviää kokonaan. Tiedosta pelkosi, niin voit saavuttaa enemmän ja olla tyytyväisempi omaan elämään, olla rohkea. Rohkeus ei tarkoita pelottomuutta. Rohkeus on sitä, että uskaltaa, vaikka pelkää. Kukaan ei ole niin arka, ettei olisi jossakin asiassa rohkea. Mieti siis vielä uudestaan, mitä tekisit, jos et pelkäisi – mitä unelmaa kohti voit oikeasti olla menossa.

Tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia opettajia, valmentajia ja muuta henkilökuntaa kuluneesta lukuvuodesta. Olette osoittaneet erinomaista joustavuutta, sopeutumista ja lempeää suhtautumista niin opiskelijoihin kuin kollegoihin tänä lukuvuotena.

Arvoisa ylioppilas: Kiitos, kun valitsit Nilsiän lukion. Ole ylpeä saavutuksestasi. Nyt on sinun vuorosi loistaa!”

– Sinikka Kervinen, apulaisrehtori

Ylioppilaan vanhemman puheen piti Rainer Leskinen.

Ruusu Kakkonen piti uuden ylioppilaan puheen.

Nilsiän lukion musiikkiryhmä esitti kappaleet Kesäyö ja Sinun vuorosi loistaa.

Talousneuvos Matti Niiranen toi riemuylioppilaiden tervehdyksen.