Alppilajit

Alppihiihtovalmennuksen tavoitteena on määrätietoinen ja monipuolinen harjoittelu.

Alppihiihtovalmennuksen tavoitteena on ohjata alppilajeista kiinnostuneita nuoria harjoittelemaan määrätietoisesti ja monipuolisesti, jotta saavutetaan hyvä fyysinen pohja ja monipuoliset perusvalmiudet.

Valmennuksessa painotetaan alppihiihdon tekniikan jatkuvaa kehittämistä, urheilijan oman tuntemuksen kehittämistä sekä koulun ja valmennuksen yhtäaikaista hoitamista.

Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet suunnitella ja toteuttaa omatoimisesti valmennusta sekä toimia alppihiihdon seuraohjaajana. Valmennuksen läpikäyneellä opiskelijalla on hyvät lähtökohdat hakeutua myöhemmin mm. liikunta-alan koulutukseen.

Lisätietoja

  • Tahkon alppikoulun toiminnanjohtaja Veli-Matti Kuusela,  045 7838 8608
  • Lukion alppikoordinaattori Tommi Penttinen, tommi.penttinen@opedu.kuopio.fi

Alppivalmennukseen hakeminen

Ur­hei­lu­val­men­nuk­seen ha­e­t eril­li­sel­lä haku­lo­mak­keel­la en­nen yh­teis­ha­kua.

Val­men­nus­ryh­mään hy­väk­sy­tyn ur­hei­li­jan tu­lee ha­kea Nil­si­än lu­ki­oon myös yh­teis­haus­sa.