opiskelijakunta

Jokainen opiskelija kuuluu opiskelijakuntaan. Opiskelijakunta valitsee keskuudestaan hallituksen, joka organisoi opiskelijakunnan toimintaa. Opiskelijakunnan hallitus valitaan vuosittain. Hallitus järjestää erilaista toimintaa opiskelijoille ja toimii yhteysorganisaationa koulun hallintoon.

Nilsiän opiskelijakunnan hallitus 2024-2025